Doberіt sinonіmi к slіv іnshomovnogo pohodzhennya: прогрессивный, норд, дефект falsifіkatsіya, биография, leksichny, hronіchny, сельскохозяйственный путь, іndustrіalny, fantazuvati, transportuvati, diskutuvati, realіzuvati, remontuvati, симптом стимул ekonomіya аргумент, kompensatsіya, eksperiment, іdentichny, lakonіchny, realnіy, бартер, эмбарго, Eksport, іmport, дебаты, konventsіya, konvektsіya, prіoritet, apelyatsіya, lіmіt

Доберіть синоніми до слів іншомовного походження: прогрес, норд-ост, дефект, фальсифікація, біографія, лексичний, хронічний, аграрний, індустріальний, фантазувати, транспортувати, дискутувати, реалізувати, ремонтувати, симптом, стимул, економія, аргумент, компенсація, експеримент, ідентичний,лаконічний,реальній,бартер, ембарго, експорт, імпорт, дебати, конвенція , конвекція, пріоритет, апеляція, ліміт

 • Прогрес-розвиток
  норд-ост-пвнчно-схдний
  дефект-помилка
  фальсифкаця-пдробка
  бографя-життпис
  лексичний-слововживання
  хрончний-тривалий або постйний
  аграрний-рослинний
  ндустральний-промисловий
  фантазувати-вигадувати
  транспортувати-перевозити
  дискутувати-суперечити
  реалзувати-втлити
  ремонтували-налагодити
  симптом-прикмета,ознака
  стимул-цль,поштовх
  економя-заощадження
  аргумент-доказ
  компенсаця-вдшкодування
  експеримент-дослд
  дентичний-однаковий
  лакончний-чткий
  реальний-дйсний
  бартер-договр
  ембарго-заборона
  експорт-вивз
  мпорт-ввезення
  дебати-обговорення
  конвенця-угода,пакт
  конвекця-теплопровднсть
  проритет-першсть
  апеляця-клопотання,скарга
  лмт-обмеження

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *