Будь ласка Gіdrogen sulfіd прошел через Рощин plyumbumІІ nіtratu В naslіdok reaktsії АИАИ Chorniy осад masoyu 16g Obchislіt мас она Количество rechovin reagentіv

Будь ласка Гідроген сульфід пропустили через рощин плюмбумІІ нітрату В наслідок реакції випав чорний осад масою 16г Обчисліть масу та кількість речовин реагентів

  • В приложении фото с решением…………………………………………………..